Plegat

PLEGAT DE PRECISIÓ

FINS A 8 M

Tots els processos per a la fabricació d’una peça d’alta qualitat son molt importants, però quan parlem del procés de plegat, ens adonem que, a part de contar amb les millor plegadores del mercat, es imprescindible contar amb els millors oficials.

DISPOSEM DE 19 PLEGADORES

  • 1 Màquina de 8 m i 600 Tm.
  • 4 Màquines de 4 m i 250 Tm.
  • 1 Màquina de 4 m i 200 Tm.
  • 1 Màquina de 4 m i 150 Tm.
  • 1 Màquina de 3 m i 200 Tm.
  • 9 Màquines de 3 m i 150 Tm.
  • 1 Màquina de 3 m i 100 Tm.
  • 1 Màquina de 1 m d’alta velocitat.

Consulti les nostres seccions de tall làser, tall plasma i oxitall i tall per doll d’aigua per saber quin tipus de tall requereix abans de l’plegat de les peces.


TECNOLOGIA

Mesura automàtica del gruix

Es corregeixen els càlculs de plegat durant el procés depenent de les irregularitats que hi puguin haver en el gruix del material.

Control integrat del procés

D’aquesta manera es garanteix la medició automàtica de la reacció de la xapa al plegat i se’n fa la correcció automàtica de l’angle.

Bombejat hidràulic dinàmic

És un sistema indispensable per a garantir que les peces llargues no quedin menys plegades del centre que dels extrems.

Control automàtic de la pressió de premsat

La regulació de la pressió del premsat és dinàmica durant el plegat. Si la forma de la peça fa necessàries diferents forces de plegat per a diferents resultats, la màquina actuarà de forma automàtica.