Semielaborats

FABRICACIÓ DE SEMIELABORATS I PRODUCTE FINAL

Fabriquem des de una peça a la maquinaria mes sofisticada

Gràcies al nostre programa de fidelització, els nostres clients podran beneficiar-se entre altres coses, de la possibilitat de fabricació i muntatge de semielaborats i productes finals.

L’ampli ventall de serveis que oferim des de Lasergran i la nostra perseverança a l’hora d’oferir la màxima qualitat, fa que cada vegada mes clients ens confiïn els seus projectes en totes les seves fases, des de l’elaboració de peces simples fins al muntatge final del producte, passant per:


Amés, dins del muntatge final es podrà afegir també l’assemblatge, incloent el muntatge d’elements comercials com per exemple:

 • Rodaments.
 • Elements de transmissió i potència (motors, motor reductors).
 • Components de pneumàtica i hidràulica.
 • Accessoris i components elèctrics i electrònics.

Tots els treballs son realitzats amb personal i maquinària propis en les nostres instal·lacions, sense subcontractació a tercers.


PROCESSOS

 • Homologació en Estructures Metàl·liques – UNE-EN 1090-1.
 • Col·locació d’inseribles electrosoldats i/o reblonats.
 • Soldadura amb elèctrode, mig, tig, resistència per punts i oxiacetilènica.
 • Soldadura amb màquines de arc polsat.
 • Treballs de punxonadora i embotició en continu.
 • Diferents corbadores de cilindres para xapa fina i gruixuda.
 • Mecànics ajustadors per a realitzar els assemblatges finals.
 • Especialistes en pneumàtica, hidràulica, electricitat i electrònica.